Thứ năm, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020

Liên đoàn Lao động

Liên Đoàn lao động huyện

28/10/2015 15:45

 I. Chức năng của LĐLĐ huyện Bắc Quang.

1. Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

2. Chức năng thứ hai, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

3. Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

II. Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

 2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương và địa phương để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở và người lao động ủy quyền.

4. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

5. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các  tệ nạn xã hội.

6. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của liên đoàn lao động tỉnh; thành phố; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

7. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

III. Thành tích đạt được

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết Nguyên Đán và tháng công nhân được 125 xuất quà với số tiền là 37.500.000đ.

Từ năm 2013 LĐLĐ đã tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ quyên góp, ủng hộ xây dựng "Quỹ mái ấm công đoàn", số tiền....... đồng thời đề nghị Ban Quản lý quỹ hỗ trợ 08 gia đình đoàn viên xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn trị giá 240.000.000đ.

- Năm 2014 LĐLĐ đã vận động đoàn viên, CNVC LĐ ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng sa, Trường sa" được 40.980.000đ tiền mặt.

- Đầu năm 2015 Vận động CNVC LĐ ủng hộ kinh phí để xây dựng khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc ma do Tổng Liên đoàn phát động kết quả được 37.975.000đ chuyển về LĐLĐ tỉnh.

Năm 2011đến 2015 Tổ chức buổi truyền thông kiến thức luật lao động, Luật Công đoàn cho CNVCLĐ được 8 lớp thu hút trên 627 CNVCLĐ tham gia

 Năm 2015 Tuyên truyên, vận động Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện ủng hộ kinh phí để làm đường bê tông liên thôn tại Thôn Pù Ngọm - xã Quang Minh, tổng số tiền LĐLĐ huyện quyên góp ủng hộ được 10.000.000đồng.

Tuyên truyền thành lập mới 07 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, kết nạp được 185 đoàn viên nâng tổng số Công đoàn khối doanh nghiệp là 09 đơn vị, tổng số CN LĐ trong doanh nghiệp lên 318 đoàn viên.

Hàng năm Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các đồng chí là ủy viên BCH Chủ tịch, phó Chủ tịch CĐCS, đạt và vượt kế hoạch giao.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 Liên đoàn Lao động huyện đã được LĐLĐ tỉnh tặng 01 cờ thi đua, 02 Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh; 03 Danh hiệu Lao động xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ; Năm 2014 được UBND tỉnh tặng Danh hiệu Lao động xuất sắc; Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2014-2015 và một số giấy khen của UBND huyện Bắc Quang.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Gmail

Bùi Thị Thịnh

Chủ tịch

01295.666.299

btthinh.bq@hagiang.gov.vn

Hoàng Giang

Phó Chủ tịch

0945.251.918

hvgiang.bq@hagiang.gov.vn

Chu Thị Giang

Cán bộ

0919.575.190

quynhgiangbq@gmail.co

Lương Công Hoan

Cán bộ

0983.725.881

luonghoanbq@gmail.com

bacquang.hagiang.gov.vn