Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Huyện Bắc Quang tập huấn Nội dung chỉ số quản trị và hành chính công

07/12/2021 17:05 36830 lượt xem

Ngày 7/12, Phòng Nội vụ huyện Bắc Quang phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác UBMTTQ các xã và đội ngũ bán chuyên trách cấp cơ sở. Về nội dung của chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI)

                          Toàn cảnh lớp tập huấn chỉ số quản trị và hành chính công

Trong thời gian 3 ngày các học viên sẽ được đội ngũ cán bộ kiêm chức của Phòng Nội vụ huyện truyền đạt những nội dung của chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI ) theo Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về thực hiện quy chế dân chủ của người dân ở UBND các xã / phường/ thị trấn; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân,…

                     Các học viên tại lớp tập huấn

Thông qua đợt tập huấn nhằm giúp đội ngũ làm công tác ở cơ sở nâng cao kiến thức trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về thực hiện hiệu quả các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân, Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của người dân; tích cực, chủ động trong việc chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan giải trình, phúc đáp các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ./.

Tin, ảnh - Thanh Bình Trung tâm VHTT và DL

Tin khác